top of page
Uurrooster vanaf maart 2024
Huisbezoeken

 

Wij vragen u vriendelijk huisbezoeken steeds aan te vragen voor 10u 's ochtends. Wij komen enkel op huisbezoek wanneer u zich echt niet naar de praktijk kan verplaatsen.

Om organisatorische redenen beperken wij onze huisbezoeken tot Zwijnaarde.

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Uw globaal medisch dossier bevat al uw medische gegevens zoals operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enzovoort.


Wij begeleiden u bij het beheer van uw gezondheid. Door een GMD te openen, maakt u een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen artsen mogelijk. Bovendien kunnen wij bij patiënten met een GMD ook op een gerichtere manier preventieve zorg op maat aanbieden.


Voor het beheren van een GMD wordt door huisartsen een jaarlijkse som van 30 euro gevraagd, die u integraal terugkrijgt via het ziekenfonds.


U geniet dankzij het GMD van een hogere terugbetaling voor een raadpleging of huisbezoek, volledige terugbetaling van het supplement voor de avondraadpleging en verhoogde terugbetaling bij verwijzing naar specialisten.

Tarieven huisartsen

Alle artsen vragen de standaardtarieven zoals vastgelegd in het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen. Wij vragen enkel het remgeld. Onderstaande prijzen gelden indien wij beheerder zijn van het globaal medische dossier (GMD).

Consultatie

08:00 - 19:00      4 euro

Huisbezoeken

08:00 - 18:00      15 euro

18:00 - 19:00      18,5 euro

Tarieven diëtiste

Eerste gesprek: €60 

 

​In dit eerste gesprek wordt er een uitgebreide voedingsanamnese afgenomen en gaan we in op uw huidige leef- en eetgewoonten. We bekijken wat uw verwachtingen zijn, op welke termijn en hoe we dit best kunnen realiseren. Uw gewicht, spier- en vetpercentage worden bepaald. 

 

Tweede gesprek: €45 

U ontvangt een persoonlijk dagschema en we bekijken hoe u dit advies concreet kunt toepassen. 

 

Opvolggesprek: €25

Uw evolutie en voeding worden besproken, vragen beantwoord. 

 

Elke mutualiteit geeft een gedeeltelijke terugbetaling voor dieetverstrekkingen. Meer informatie vindt u op de website van uw mutualiteit. Elke door het RIZIV erkende diabetespatiënt opgenomen in het ‘Voor- of Zorgtraject Diabetes’ heeft recht op twee keer 30 minuten aan verhoogde terugbetaling.  

Tarieven psycholoog

Een individuele sessie duurt een uur en kost 65 euro.

Een koppelgesprek duurt 75 minuten en kost 80 euro.

Afhankelijk van je mutualiteit heb je recht op een gedeeltelijke terugbetaling voor een vaststaand aantal sessies per jaar. Dit bekijken we bij het eerste gesprek.

Bij een rookstopbegeleiding heb je jaarlijks recht op 48 punten voor de terugbetaling. Per kwartier gaan er 3 punten van het totaal af. Uw eigen aandeel in de kosten bedraagt dan 7,5 euro per kwartier of 1 euro per kwartier indien u verhoogde tegemoetkoming hebt. Jongeren tot en met 21 jaar hebben sowieso recht op het tarief van verhoogde tegemoetkoming.

Indien je jouw afspraak niet kan nakomen, gelieve minstens 24 u op voorhand te verwittigen. Anders wordt je afspraak aangerekend. Laat dus tijdig iets weten.

Tarieven diëtiste

Consultatie: €35

Podologieverstrekking diabetes: €36,22 

Deelbehandeling (bv. ingegroeide teennagel): €25

bottom of page